• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Lợi Ích Của Doanh Nghiệp Khi Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Hầu hết doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ để tận dụng tài nguyên và năng lượng một cách hiệu quả hơn, góp...

Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả nhất

Xử lý nước thải (XLNT) là việc làm rất quan trọng, cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Bởi vì, nếu không được xử...

NƯỚC THẢI SINH HOẠT LÀ GÌ ? NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT

Nước thải sinh hoạt là gì ? có nguồn gốc từ đâu và tính chất ra sao ? Đây là những điều cần biết để có thể tìm...

Bảo trì hệ thống xử lý nước thải tòa nhà quan trọng như thế nào?

Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Đức Tài đang cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tòa nhà cho các...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ OXY HÓA SINH HÓA  SINH HỌC

Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình oxy hóa sinh hóa chính là các yếu tố ảnh hưởng đền sự sinh trưởng và phát triển...

ỨNG DỤNG VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ứng dụng dùng vi sinh xử lý nước thải không còn xa lạ, cùng Đức Tài tìm hiểu các vi sinh vật được dùng để xử lý...

VAI TRÒ HÓA CHẤT CHLORINE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chlorine (hay còn gọi là clo) là hóa chất khử trùng dùng cho công đoạn sau cùng của một quy trình xử lý nước thải hay dùng...

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP Ở BỂ VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Những sự cố bể vi sinh hiếu khí, thiếu khí thường gặp như bọt ván trên bề mặt, chất lượng bùn không tốt, nước thải...

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRINH BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Những sự cố nào thường gặp ra trong quá trình hoạt động của hệ thống? Xử lý những sự cố đó bằng cách nào? Bằng...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA

Sản xuất bia ở Việt Nam đang là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng đáng kỳ vọng,...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

Nước rỉ rác có thành phần BOD, COD, N-NH3 và các thành phần kim loại cao. Nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Nước thải bệnh viện, trạm xá ngoài các đặc trưng cơ bản như chứa các chất thải y tế, vi sinh vật gây bệnh,... thì...

CÁC SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG VẬN HÀNH

Trong vận hành HTXL nước thải thường xảy ra các sự cố không mong muốn: mùi hôi, nồng độ ô nhiễm có sự thay đổi, nổi...

KIỂM SOÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH SAU XỬ LÝ

Kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý và các thông số vận hành rất quan trọng trong việc chất lượng nước thải...

KIỂM SOÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH TRƯỚC XỬ LÝ

Các thông số cơ bản như pH, TSS, BOD, COD,... trong nước thải cần được kiểm soát để hệ thống xử lý theo đúng công nghệ...

CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC QUA MÀNG

Cùng tìm hiểu các cách vận chuyển các pha lỏng qua màng lọc, thông số hoạt động của màng và có yếu tố gì ảnh hưởng...

đặt lịch
zalo