• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG TY ĐỨC TÀI TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Đức Tài đang tuyển dụng nhiều vị trí:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 số 72/2020/QH14 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên...

CÓ GÌ TẠI VẬN HÀNH CỦA CÔNG TY ĐỨC TÀI

Vận hành hệ thống xử lý nước thải là thế mạnh của Công ty Môi trường Đức Tài, với mong muốn góp phần vào sự sạch...

KHÁM PHÁ MỘT NGÀY CỦA NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NƯỚC THẢI Ở MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

Một ngày làm việc của nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải của Môi trường Đức Tài luôn là một ngày hiệu...

CÁC LOẠI HÌNH NƯỚC THẢI MÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI – CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ THỂ VẬN HÀNH – BẢO TRÌ HỆ THỐNG XLNT

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, vì vậy hầu hết tất cả các ngành nghề đều phải có hệ thống...

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI NÀO CHUYÊN NGHIỆP Ở TP.HCM?

Trên khắp cả nước, càng ngày có càng nhiều công ty xử lý nước thải ra đời để đáp ứng nhu cầu xử lý nhiều loại...

CHÂN DUNG NHỮNG VỊ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty xử lý nước thải - Môi trường Đức Tài là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vận hành hệ thống...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đã phát hành Công văn số 619/BQL-MT. Theo đó có một số quy định mới...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC SINH HOẠT

Nghị định 53/2020/NĐ-CP vừa mới được Chính phủ ban hành để quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải....

HOẢNG HỐT VỚI LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHƯA XỬ LÝ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

Trong 15 năm qua, tốc độ đô thị hóa Việt Nam hiện nay đang có bước tiến vượt bậc. Nền kinh tế đang khẳng định vị...

VIRUS COVID-19 CÓ TRONG NƯỚC THẢI?

Đại dịch SARS-CoV-2 đang khiến thế giới ngày càng chao đảo, từ mọi quốc gia, mọi lứa tuổi, đến mọi tầng lớp trong...

HẠN MẶN Ở MIỀN TÂY: NƯỚC MẮT NGƯỜI NÔNG DÂN TRÊN ĐỒNG RUỘNG

Được xem là vùng sông nước mênh mông bao đời nay, vậy mà người dân ĐBSCL vẫn đang phải từng ngày, từng giờ “vật...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Hoạt động công ty cần rõ ràng, các dòng tiền được kiểm soát phải chặt chẽ và giấy tờ hồ sơ báo cáo thuế phải đúng...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi Trường Đức Tài đang phụ trách công tác vận hành - bảo trì nhiều hệ thống xử lý nước thải khác nhau. Để các hệ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với nhu cầu thúc đẩy các dự án, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước...

đặt lịch
zalo