• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đã phát hành Công văn số 619/BQL-MT. Theo đó có một số quy định mới...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC SINH HOẠT

Nghị định 53/2020/NĐ-CP vừa mới được Chính phủ ban hành để quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải....

HOẢNG HỐT VỚI LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHƯA XỬ LÝ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

Trong 15 năm qua, tốc độ đô thị hóa Việt Nam hiện nay đang có bước tiến vượt bậc. Nền kinh tế đang khẳng định vị...

VIRUS COVID-19 CÓ TRONG NƯỚC THẢI?

Đại dịch SARS-CoV-2 đang khiến thế giới ngày càng chao đảo, từ mọi quốc gia, mọi lứa tuổi, đến mọi tầng lớp trong...

HẠN MẶN Ở MIỀN TÂY: NƯỚC MẮT NGƯỜI NÔNG DÂN TRÊN ĐỒNG RUỘNG

Được xem là vùng sông nước mênh mông bao đời nay, vậy mà người dân ĐBSCL vẫn đang phải từng ngày, từng giờ “vật...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Hoạt động công ty cần rõ ràng, các dòng tiền được kiểm soát phải chặt chẽ và giấy tờ hồ sơ báo cáo thuế phải đúng...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi Trường Đức Tài đang phụ trách công tác vận hành - bảo trì nhiều hệ thống xử lý nước thải khác nhau. Để các hệ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với nhu cầu thúc đẩy các dự án, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

Môi Trường Đức Tài – đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cho các tòa nhà, khu công...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VIẾT HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Môi Trường Đức Tài – đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cho các tòa nhà, khu công...

đặt lịch
zalo