• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Sản phẩm chính

ABS-AMMONI-CON

ABS-AMMONI-CON

Đây là sản phẩm chứa các enzyme phân mạnh mẽ các chất thải hữu cơ, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và chứa các chủng vi sinh vật có lợi...

ABS-CP PM ™

ABS-CP PM ™

Đây là công thức đặc biệt dành riêng cho hệ thống nước thải ở các nhà máy giấy, tinh bột, nước rỉ rác, dệt nhuộm và các nhà máy bùn, xử lý nước thải nguy hại…

ABS-WP ™

ABS-WP ™

Đây là loại men dùng để tăng cường hiệu quả xử lý và kiểm soát mùi trong nhiều hệ thống xử lý ngành nước thải công nghiệp và sinh hoạt

đặt lịch
zalo