Tư vấn hồ sơ thủ tục môi trường - Công ty Môi Trường Đức Tài

Tư vấn hồ sơ thủ tục môi trường - Công ty Môi Trường Đức Tài

ĐIỂM DANH CÁC LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP?

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Hồ sơ môi trường là tập hợp tất cả các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, giấy phép, đề án,… liên quan đến môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Thông qua hồ sơ môi trường, các cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý, giám sát các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn cam kết nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

VÌ SAO CẦN PHẢI CÓ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG?

  1. Hồ sơ môi trường là công cụ quản lý hiệu quả để thắt chặt mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường.
  2. Hồ sơ môi trường giúp dự trù trước những tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường xung quanh
  3. Đồng thời, giúp theo dõi được thực trạng môi trường qua các báo cáo định kỳ, kiểm soát các chất thải như nước thải, chất thải nguy hại, khí thải,…
  4. Hợp thức hóa các hồ sơ giấy tờ để doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.
  5. Tránh những khoản phạt không đáng có khi không thực hiện các thủ tục môi trường mà luật hiện hành quy định.

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã quy định các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp cần phải hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường. Tùy theo tính chất, đặc điểm của các doanh nghiệp mà có các yêu cầu về giấy tờ, hồ sơ môi trường khác nhau.