• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHUNG CƯ PROSPER PLAZA

Hạng mục: Vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải – Cung cấp hóa chất – Thực hiện hồ sơ môi trường

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM

Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – nuôi cấy vi sinh

CHUNG CƯ AN GIA GARDEN

Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh

HOTEL ATHENAL

Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh

NHÀ MÁY P & G BÌNH DƯƠNG

Hạng mục: Cung cấp các loại hóa chất xử lý nước thải định kỳ như NaOH, Soda, Javel, Mật rỉ,...

TÒA NHÀ STAR BUILDING

Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh

PHÒNG KHÁM HỮU NGHỊ, GÒ VẤP

Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY LÝ BẢO MINH

Hạng mục: Thi công, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

đặt lịch
zalo