• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ĐIỂM DANH CÁC LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP?

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Hồ sơ môi trường là tập hợp tất cả các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, giấy phép, đề án,… liên quan đến môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Thông qua hồ sơ môi trường, các cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý, giám sát các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn cam kết nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

VÌ SAO CẦN PHẢI CÓ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG?

1.    Hồ sơ môi trường là công cụ quản lý hiệu quả để thắt chặt mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường.
2.    Hồ sơ môi trường giúp dự trù trước những tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường xung quanh
3.    Đồng thời, giúp theo dõi được thực trạng môi trường qua các báo cáo định kỳ, kiểm soát các chất thải như nước thải, chất thải nguy hại, khí thải,…
4.    Hợp thức hóa các hồ sơ giấy tờ để doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.
5.    Tránh những khoản phạt không đáng có khi không thực hiện các thủ tục môi trường mà luật hiện hành quy định.

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã quy định các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp cần phải hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường. Tùy theo tính chất, đặc điểm của các doanh nghiệp mà có các yêu cầu về giấy tờ, hồ sơ môi trường khác nhau.

CÁC LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG GẮN LIỀN VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP?

hồ sơ môi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một hồ sơ quan trọng trong thực hiện 1 dự án có quy mô theo quy định, là hồ sơ...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những loại hồ sơ bắt buộc khi có hành vi xả thải cần có theo quy định...

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ môi trường cơ bản và quan trọng mà các doanh nghiệp...

DỊCH VỤ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trước khi tiến hành bắt đầu một dự án, xây dựng một công trình thì chủ đầu tư phải đánh giá tác động của công...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chất thải nguy hại là các chất thải có chứa nhiều thành phần độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, có độc tính nguy...

đặt lịch
zalo