TÀI LIỆU VỀ VẬN HÀNH - BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÀI LIỆU VỀ VẬN HÀNH - BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÀI LIỆU VỀ VẬN HÀNH - BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày đăng: 26/08/2022

Nếu không có một đơn vị vận hành nào phụ trách vận hành, hệ thống XLNT sẽ gặp các tình trạng như chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, nước đục nhiều cặn, bọt nổi nhiều, hệ thống có mùi hôi, máy móc thiết bị xuống cấp,.. Trên thực tế, chi phí khắc phục những sự cố này khá cao, thậm chí còn cao hơn chi phí vận hành rất nhiều.

Nếu không có một đơn vị vận hành nào phụ trách vận hành, hệ thống XLNT sẽ gặp các tình trạng như chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, nước đục nhiều cặn, bọt nổi nhiều, hệ thống có mùi hôi, máy móc thiết bị xuống cấp,.. Trên thực tế, chi phí khắc phục những sự cố này khá cao, thậm chí còn cao hơn chi phí vận hành rất nhiều.

Vậy thì làm sao để giải quyết những khó khăn này đây? Đơn giản là tìm một đơn vị hỗ trợ quá trình vận hành xử lý nước thải. Môi Trường Đức Tài tự tin là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này và có nhiều kinh nghiệm vận hành - bảo trì hệ thống xử lý nước thải từ nhỏ đến lớn.