BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Ngày đăng: 24/08/2022

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một hồ sơ quan trọng trong thực hiện 1 dự án có quy mô theo quy định, là hồ sơ ban đầu bắc buộc nếu như muốn thực hiện tiếp các bước tiếp theo. Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án đến với môi trường xung quanh là cần thiết để có các biện pháp thực hiện bảo vệ môi trường.

Làm sao biết dự án của mình có phải làm đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay là các loại hồ sơ nào khác? Nếu thuộc trường hợp phải thực hiện ĐTM thì phải làm thế nào? Cần chuẩn bị gì? Đơn vị nào có thể hỗ trợ mình thực hiện? Môi trường Đức Tài sẽ giải đáp các thắc mắc bạn đang gặp phải này.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án với môi trường xung quanh dự án đó một cách cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án đó.

Theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường, việc thực hiện ĐTM phải được thực trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

CĂN CỨ THỰC HIỆN ĐTM

Các căn cứ pháp luật để thực hiện ĐTM được quy định trong các văn bản pháp luật sau:

  • Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (23/06/2014)
  • Căn cứ vào nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT (01/04/2015)
  • Căn cứ vào thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT (15/07/2015).
  • Căn cứ vào nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN PHẢI THỰC HIỆN ĐTM LÀ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Đối tượng phải thực hiện ĐTM được quy định tại Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Xem chi tiết: tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐTM GỒM NHỮNG GÌ?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về hồ sơ chủ dự án gửi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt ĐTM của dự án như sau:

Điều 14. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     8. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ dự án gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường quy định tại khoản 3 Điều này, gồm:

     a) 01 bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu  số 05 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

     b) 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thì hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;

      c) 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

ĐƠN VỊ UY TÍN HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐTM CHO CÁC DỰ ÁN

Hiện nay có rất nhiều các đơn vị môi trường hỗ trợ cho các dự án thực hiện các hồ sơ môi trường, Công ty Môi trường Đức Tài cam kết thực hiện ĐÚNG QUY ĐỊNH - ĐÚNG THỜI GIAN - ĐÚNG MONG MUỐN của Quý Khách hàng.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện mọi thủ tục - hồ sơ môi trường liên quan!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

Chuyên kiểm tra - tư vấn, thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì trọn gói các loại hệ thống xử lý nước thải.

HOTLINE: 0839.121.512

EMAIL: moitruongductai@gmail.com

ZALO: 0839.121.512 (Môi Trường Đức Tài)

WEBSITE: ductaientech.vn

FANPAGE - Môi trường Đức Tài

YOUTUBE - Môi Trường Đức Tài