CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Ngày đăng: 24/08/2022

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ môi trường cơ bản và quan trọng mà các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất,… cần phải thực hiện. Đây là cơ sở dữ liệu để các cơ quan chức năng quản lý môi trường hiệu quả hơn. Vì báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ giúp ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm đến môi trường để chính chủ đầu tư cũng như Cơ quan chức năng có các biện pháp cho vấn đề môi trường hiện nay.

Đối tượng cần thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là những đơn vị nào? Và đối tượng nào không cần thực hiện báo cáo này? Tần suất, quy trình, thủ tục lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên một cách rõ ràng nhất.

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ LÀ GÌ?

Đây là một báo cáo về môi trường để đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau một năm hoạt động. Báo cáo tích hợp các vấn đề về môi trường như: Nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gốm cả CTRSH, CTRCNTT và CTNH). Báo cáo nói về tổng quan lượng chất thải phát sinh, quy trình thu gom, xử lý và kiểm soát ô nhiễm của các đơn vị phát thải cũng như các đơn vị xử lý. Sau đó, báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan này có dữ liệu/công cụ kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tác động đến môi trường.

TẠI SAO CẦN PHẢI CÓ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng làm đe dọa đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường xung quanh. Nếu không có công cụ nào thắt chặt hoạt động kinh tế, sản xuất thì sẽ đánh đổi hậu quả lớn đến môi trường. Vì thế, báo cáo công tác bảo vệ môi trường là cầu nối để thắt chặt mối quan hệ giữa môi trường và kinh tế.

Thông qua việc theo dõi được thực trạng, tình hình biến động của các tác nhân tiêu cực phát sinh ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở, nhà máy, doanh nghiệp,…. Cụ thể hơn, các thực trạng này được phản ánh qua các số liệu, các mẫu được phân tích định kỳ liên quan đến các tác động tiêu cực như nước ngầm, nước mặt, đất, không khí.

NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ GỒM CÓ NHỮNG GÌ?

Phần 1: Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

    1. Về công trình BVMT đối với nước thải;

    2. Về công trình BVMT đối với khí thải;

    3. Về quản lý CTR.

Phần 2: Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

    1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT;

    2. Đối với chủ xử lý.

Phần 3: Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu.

Phần 4: Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO TRONG VIỆC LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (23/06/2014)
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (14/02/2015)
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường  (29/05/2015)
  • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
  • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
  • Thông tư 24/2017/TT-BTNMT - Quy định về hoạt động quan trắc môi trường (01/9/2017)
  • Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (18/11/2016)

ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN PHẢI LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ?

Các đối tượng cần thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm như sau:

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có xác nhận phê duyệt ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ tương đương (Chi tiết xem tại Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT).

Kỳ báo cáo và thời hạn nộp báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền đối chiếu, xác nhận: Thời gian thực hiện từ ngày 01/01 đến 31/12 và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường hiện đang có hiệu lực theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Phụ lục VI

>>> XEM THÊM: DỊCH VỤ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

Chuyên kiểm tra - tư vấn, thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì trọn gói các loại hệ thống xử lý nước thải.

HOTLINE: 0839.121.512

EMAIL: moitruongductai@gmail.com

ZALO: 0839.121.512 (Môi Trường Đức Tài)

WEBSITE: ductaientech.vn

FANPAGE - Môi trường Đức Tài

YOUTUBE - Môi Trường Đức Tài