DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày đăng: 24/08/2022

Chất thải nguy hại là các chất thải có chứa nhiều thành phần độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, có độc tính nguy hiểm hoặc có các chất phóng xạ như pin, mực in, thủy tinh, dầu thải,…

Để việc chất thải nguy hại được quản lý một cách chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, các chủ đầu tư/chủ dự án cần phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Đây cũng là một trong những hồ sơ môi trường bắt buộc mà các doanh nghiệp hoạt động có thải ra chất thải nguy hại cần thực hiện nghiêm túc.

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI LÀ GÌ ?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một dạng hồ sơ môi trường để quản lý các chất thải nguy hại được phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ của các cá nhân tổ chức đang điều hành cơ sở, doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Sổ chủ nguồn thải giúp kiểm soát được việc phát thải, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật (cụ thể là của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Từ đó, việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được giám sát chặt chẽ.

TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ CHẤT THẢI NGUY HẠI?

  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH giúp cho các cơ quan có thẩm quyền nắm được cơ sở dữ liệu quản lý chất thải nguy hại, bằng cách hiểu rõ quy trình thu gom, lưu trữ và phương thức xử lý rác thải của các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động.
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải như một biện pháp kết hợp hài hòa giữa kinh tế và môi trường. Hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đây là hồ sơ bắt buộc (đối với những đối tượng đã được nêu rõ ở tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường)
  • Hợp thức hóa các hồ sơ giấy tờ để doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. Tránh những khoản phạt không đáng có khi không thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải như luật hiện hành quy định và làm trì hoãn quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI?

  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (23/6/2014)
  • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (24/4/2015)
  • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH (30/6/2015)
  • Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH (16/11/2009)

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI 2

ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, các đối tượng cần phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH như sau:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch  vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ CẤP LẠI SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH?

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, quy định trường hợp cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH như sau:

2. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này chỉ thực hiện 1 lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh CTNH. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhập bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ

Tuy nhiên, việc báo cáo quản lý CTNH định kỳ như trên đã được tích hợp vào Báo cáo công tác BVMT hiện hành. Chi tiết tại đây

Xem thêm: Hồ sơ lập giấy phép xả thải, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI 3

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH?

Những đối tượng không cần phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH được quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, nội dung như sau:

a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

c) Cơ sở dầu khí ngoài biển.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ CHẤT THẢI NGUY HẠI GỒM NHỮNG GIẤY TỜ NÀO?

Hồ sơ cần có để đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định như sau:

a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

c) Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.

>>> XEM THÊM: TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

Chuyên kiểm tra - tư vấn, thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì trọn gói các loại hệ thống xử lý nước thải.

HOTLINE: 0839.121.512

EMAIL: moitruongductai@gmail.com

ZALO: 0839.121.512 (Môi Trường Đức Tài)

WEBSITE: ductaientech.vn

FANPAGE - Môi trường Đức Tài

YOUTUBE - Môi Trường Đức Tài