THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Ngày đăng: 24/08/2022

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những loại hồ sơ bắt buộc khi có hành vi xả thải cần có theo quy định của pháp luật. Vậy giấy phép xả thải là gì? Đối tượng cần xin giấy phép là ai? Thủ tục và cơ quan chức năng nào cấp phép?

Môi trường Đức Tài sẽ giải thích tất tần tật mọi thắc mắc về loại hồ sơ này đến mọi người thông qua bài viết dưới đây

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC LÀ GÌ?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một loại giấy phép tài nguyên nước do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm đánh giá, phân tích các tiêu chí của nước thải ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận. Đảm bảo quyền lợi của cá nhân, tổ chức xả thải đồng thời cũng đảm bảo nghĩa vụ với môi trường tiếp nhận xả thải.

Các tiêu chí đánh giá có thể kể đến như lưu lượng xả thải, vị trí xả thải, phương thức xả thải, chế độ xả nước, thông số quan trắc, tần suất quan trắc.

Thông qua giấy phép này, các cơ quan quản lý có thể kiểm soát lưu lượng, chất lượng nước thải xả ra nguồn tiếp nhận có ảnh hưởng đến môi trường nước tiếp nhận hay không.

ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀ ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC?

Theo điều 37 Luật Tài Nguyên Nước (17/2012/QH13) quy định:

“Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.”

Theo đó, các trường hợp dưới đây sẽ được miễn loại giấy phép này (Khoản 5 Điều 37 Luật Tài Nguyên Nước)

a) Nguồn nước thải sinh hoạt của các  hộ gia đình, cá nhân.

b) Nguồn nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất với lưu lượng xả thải dưới 5 m3/ngày đêm và không chứa các chất độc hại cũng như các loại phóng xạ.

c) Nguồn nước thải của cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất (nằm ngoài trường hợp trên) vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Và hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;

d) Nguồn nước thải nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên, sông, suối, biển, hồ chứa.

► Các trường hợp không được miễn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định trên thì cần phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mới có thể xả thải.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP QUY MÔ XẢ THẢI DƯỚI 5M3/NGÀY ĐÊM NHƯNG VẪN PHẢI XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC?

Mặc dù, trong bài viết này đã nêu rõ, đối tượng thứ hai cần xin giấy phép xả thải là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả thải hơn 5m3/ngày đêm. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ, các đơn vị có quy mô xả thải dưới 5m3/ngày đêm vẫn phải làm giấy phép xả thải trong các lĩnh vực dưới đây, (Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường)

 1. Giặt là có quy trình giặt tẩy; may mặc có in hoa hoặc nhuộm.
 2. Tái chế kim loại, luyện kim, mạ kim loại; sản xuất các linh kiện điện tử.
 3. Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp; thuộc da hoặc tái chế da.
 4. Lĩnh vực sử dụng hóa chất; lọc hóa dầu trong việc chế biến khoáng sản cũng như chế biến sản phẩm dầu mỏ.
 5. Sản xuất bột giấy và giấy; nhựa, cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, hóa chất, dược phẩm, đông dược, hóa mỹ phẩm; pin, ắc quy; thuốc bảo vệ thực vật mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất; chế biến tinh bột ngọt; bột sắn
 6. Các cơ sở khám chữa bệnh phát sinh nước thải y tế
 7. Lĩnh vực thí nghiệm có sử dụng các loại chất phóng xạ, hóa chất độc hại

CÓ NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LUẬT NÀO ĐỂ THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC?

 • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.
 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước.
 • Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường, chi phí thực hiện báo cáo môi trường định kỳ

QUY TRÌNH LẬP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

 • Lên phương án tiếp nhận công trình, tìm hiểu sơ bộ về công trình.
 • Tiến hành khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp để lập báo cáo.
 • Lấy mẫu nước hệ thống, xác định các loại mẫu cần lấy, định hình kỹ thuật lấy mẫu đúng cách (lấy mẫu trước khi xử lý và sau khi xử lý, nguồn nước thải ra tiếp nối với các nguồn nước mặt xả ra như sông, suối,…)
 • Phân tích các chỉ tiêu cần thiết sau khi lấy mẫu và xác định tính chất của nguồn nước cơ sở
 • Lập các sơ đồ đã khảo sát và lấy mẫu để bổ túc vào hồ sơ đề án/báo cáo
 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước như bản vẽ, thuyết minh về hệ thống.
 • Dựa trên các dữ liệu đã thu thập được, tiến hành phân tích, đánh giá những mặt ảnh hưởng đến hiện trạng xả nước. Từ đó đề ra hướng khắc phục, giảm thiểu sự ô nhiễm của nguồn tiếp nhận do xả nước thải từ công trình.
 • Tổng hợp số liệu/dữ liệu, chỉnh sửa các báo cáo/đề án cho hoàn thiện nhất có thể.
 • Tiến hành nộp các báo cáo cho cơ quan nhà nước. Theo dõi tiến trình duyệt và đường đi của báo cáo, đảm bảo nhận được giấy phép trong thời gian thỏa thuận.

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Theo khoản 1, điều 33 NĐ 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước quy định như sau

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;

b) Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

c) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính tới thời đểm nộp hồ sơ;

d) Sơ đồ khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC?

Theo điều 28 NĐ 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước quy định như sau:

1. Bộ Tài nguyên Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp sau:

g) Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên với hoạt động nuôi trồng thủy sản;

h) Xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

2. UBND cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại khoản 1 điều này.

LÀM SAO ĐỂ TỐI ƯU CÁC CHI PHÍ MÀ CÁC QUY TRÌNH VẪN NHANH GỌN?

Việc xin giấy phép xả thải không quá khó khăn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn có thể tự tìm hiểu để thực hiện. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm thì hồ sơ có thể sai sót, phải sửa đi sửa lại nhiều lần theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng và quy định của pháp luật. Khi giấy phép xả thải không được xin hoặc gia hạn kịp thời, sẽ ảnh hưởng tiến trình sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,…

Vì thế, sử dụng dịch vụ xin giấy phép xả thải ở các công ty môi trường trong trường hợp này là cần thiết. Công ty Môi Trường Đức Tài đã và đang thực hiện nhiều loại giấy phép, hồ sơ về môi trường cho các doanh nghiệp, công ty.

Tự tin với quy trình làm việc nhanh chóng, chi phí tiết kiệm, tư vấn nhiệt tình, chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách từ những cuộc trao đổi đầu tiên đến khi giấy phép xả thải được hoàn thành.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

Chuyên kiểm tra - tư vấn, thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì trọn gói các loại hệ thống xử lý nước thải.

HOTLINE: 0839.121.512

EMAIL: moitruongductai@gmail.com

ZALO: 0839.121.512 (Môi Trường Đức Tài)

WEBSITE: ductaientech.vn

FANPAGE - Môi trường Đức Tài

YOUTUBE - Môi Trường Đức Tài