• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

;
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHÍNH
Dự án
Hạng mục: Vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải – Cung cấp hóa chất – Thực hiện hồ sơ môi trường
Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – nuôi cấy vi sinh
Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh
Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh
Hạng mục: Cung cấp các loại hóa chất xử lý nước thải định kỳ như NaOH, Soda, Javel, Mật rỉ,...
Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh
Hạng mục: Vận hành khởi động hệ thống xử lý nước thải – Nuôi cấy vi sinh
Hạng mục: Thi công, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đã phát hành Công văn số 619/BQL-MT. Theo đó có một số quy định mới về quan trắc môi trường mà các khu chế xuất, khu công nghiệp cần phải cập nhập kịp thời để hoàn tất các hồ sơ quan trắc đúng như quy định.

1. ĐỐI TƯỢNG, TẦN SUẤT, THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO

1.1. Đối tượng thực hiện

Tất cả chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

1.2. Tần suất Báo cáo

01 lần/năm (kỳ Báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm).

1.3. Thời gian nộp Báo cáo

Trước 31 tháng 01 của năm tiếp theo của kỳ Báo cáo. Báo cáo lần đầu gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

1.4. Biểu mẫu Báo cáo

Phụ lục VI của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. Báo cáo và các tài liệu liên quan đến Báo cáo phải được lưu giữ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.
Tải: Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

2. NƠI NỘP BÁO CÁO

- Cơ quan phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ pháp lý về môi trường tương đương.
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ TẦN SUẤT QUAN TRẮC

3.1. Quan trắc khí thải

Đối tượng quan trắc, tần suất quan trắc được quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 3 của Nghị định 40/2014/NĐ-CP.
Tần suất quan trắc 3 tháng 1 lần đối với: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 mỏ khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)
Tần suất quan trắc 6 tháng 1 lần đối với: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)
Miễn quan trắc đối với: Tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường dưới 5.000m khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

3.2. Quan trắc nước thải

- Doanh nghiệp đã đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất, Khu công nghiệp: thực hiện quan trắc theo quy định của Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp nếu phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày trở lên và thông báo kết quả quan trắc nước thải cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp.
- Doanh nghiệp phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày sẽ được miễn quan trắc.
- Doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường: quan trắc theo Giấy phép xả thải do cơ quan chức năng cấp.

Quan trắc môi trường ở khu chế xuất và công nghiệp

3.3. Quan trắc bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại một sao (*) để quản lý như chất thải thông thường

• Tần suất quan trắc 3 tháng 1 lần đối với: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
• Tần suất quan trắc 6 tháng 1 lần đối với: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
• Tần suất quan trắc 1 năm 1 lần đối với: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng được miễn hồ sơ môi trường
Xem thêm chi tiết công văn thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở các khu chế xuất và khu công nghiệp tại đây


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI
Chuyên kiểm tra - tư vấn, thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì trọn gói các loại hệ thống xử lý nước thải.


Bài viết khác
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VIẾT HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Môi Trường Đức Tài – đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cho các tòa nhà, khu công...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

Môi Trường Đức Tài – đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cho các tòa nhà, khu công...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với nhu cầu thúc đẩy các dự án, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi Trường Đức Tài đang phụ trách công tác vận hành - bảo trì nhiều hệ thống xử lý nước thải khác nhau. Để các hệ...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Hoạt động công ty cần rõ ràng, các dòng tiền được kiểm soát phải chặt chẽ và giấy tờ hồ sơ báo cáo thuế phải đúng...

HẠN MẶN Ở MIỀN TÂY: NƯỚC MẮT NGƯỜI NÔNG DÂN TRÊN ĐỒNG RUỘNG

Được xem là vùng sông nước mênh mông bao đời nay, vậy mà người dân ĐBSCL vẫn đang phải từng ngày, từng giờ “vật...

đặt lịch
zalo