• VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Môi trường ĐỨC TÀI

THIẾT KẾ - THI CÔNG, VẬN HÀNH - BẢO TRÌ - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 số 72/2020/QH14 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ OXY HÓA SINH HÓA  SINH HỌC

Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình oxy hóa sinh hóa chính là các yếu tố ảnh hưởng đền sự sinh trưởng và phát triển...

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên...

ỨNG DỤNG VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ứng dụng dùng vi sinh xử lý nước thải không còn xa lạ, cùng Đức Tài tìm hiểu các vi sinh vật được dùng để xử lý...

VAI TRÒ HÓA CHẤT CHLORINE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chlorine (hay còn gọi là clo) là hóa chất khử trùng dùng cho công đoạn sau cùng của một quy trình xử lý nước thải hay dùng...

CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC QUA MÀNG

Cùng tìm hiểu các cách vận chuyển các pha lỏng qua màng lọc, thông số hoạt động của màng và có yếu tố gì ảnh hưởng...

KHÁI NIỆM MÀNG LỌC VÀ CÁC LOẠI MÀNG LỌC

Sử dụng màng lọc trong quy trình xử lý nước thải không còn xa lạ nữa, đặc biêt nếu muốn nước thải sau xử lý đạt...

BÙN HOẠT TÍNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật sih trưởng dạng lơ lửng chủ...

PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 2)

Tuyển nổi là phương phap phổ biến trong xử lý nước thải, đối với nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao khó lắng...

PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PHẦN 1)

Phương pháp hóa lý trong xử lý ước thải được dùng chủ yếu trong các loại nước thải có tạp chất lơ lửng cao, các...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI  VỚI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ

Ngoài cách xử lý các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học bằng pương pháp xử lý sinh học hiếu khí, chúng ta có thể xử...

KHỬ N-AMOMONIA TRONG NƯỚC THẢI

Xử lý N-NH4+ trong nước thải đã và đang là vấn đề luôn được quan tâm từ trước đến nay. Cùng Đức Tài tìm hiểu quá...

LÀM SAO ĐỂ KIỂM SOÁT BÙN VI SINH MỘT CÁCH DỄ DÀNG?

Về bản chất, bùn vi sinh bao gồm nhiều vi sinh vật, vi khuẩn,… Bùn vi sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý nước...

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải sinh hoạt cần phải xử lý vì chúng chứa nhiều chủng vi sinh vật gây bệnh cũng như làm môi trường ô nhiễm....

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Nước thải dệt nhuộm thường có độ ô nhiễm BOD, COD cũng như độ màu rất cao. Vì vậy, cần phải tìm hiểu rõ ràng các...

CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ BẢN

Hiện nay có rất nhiều loại công trình với các công nghệ xử lý nước thải khác nhau. Từ các hồ lắng đơn giản đến...

đặt lịch
zalo